Studieförbunden först ut med Google Web Stories

Google Web Stories är ett helt nytt format för webbpublicering som ännu är i betastadie i Europa. JHP images är tidigt med i utvecklingen av formatet och har även en bild med i en av de första WebStories som publicerats i Sverige.

På slide 11 ser du bilden från JHP images bildbank.